Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů se provádí v blízkosti budov a jiných nepřístupných místech, kde není možno strom pokácet ze země (stromy nakloněné nad střechy domů, stromy u elektrického vedení, na zahradách s podsazenými mladými stromky).
 
Ke kácení stromů ve ztížených podmínkách (např. stromy rostoucí v prudkých svazích) používáme speciální techniky. Pomocí lan a kladek postupně odkacujeme strom a spouštíme jednotlivé kusy stromu na předem určené místo.