Ošetřování dřevin

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ

Je jednodušší variantou zdravotního řezu, který je zaměřen na provozní bezpečnost stromu, odstraňují se tedy pouze větve suché, poškozené a hrozící odlomením. 

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY V KORUNÁCH STROMŮ

Instalací vazby do koruny stromu zlepšujeme statické poměry daného stromu (prevence proti rozlomení koruny). Tímto preventivním opatřením předejdeme nevratnému poškození daného stromu a současně zlepšíme jeho provozní bezpečnost. Pro pružné vazby používáme nedestruktivní systém COBRA a ARCO vyrobené ze syntetických materiálů.

REDUKČNÍ ŘEZ

Cílem tohoto řezu je redukce velikosti koruny stromu a to buď z prostorových důvodů (nadzemní vodiče, dům) nebo pro zvýšení stability stromu.

VÝCHOVNÝ ŘEZ

Účelem výchovného řezu je založit pravidelnou, zdravou a pevnou korunou, pravidelně formovanou do všech stran.

ZDRAVOTNÍ ŘEZ

Zdravotní řez se používá pro dlouhodobou vitalitu a funkčnost stromu a minimalizace jeho negativního působení na okolí.